Rádió Világhíradó - 23. sz. (1938. május 29.

4 июн. 2021 г. ... Pa ganini: Perpetuum mo bile. Liszt: Poionéz: Hozyeki: Mona Lisa. ... 8.011: Májusi szerelem. ... pfeifen Johanna — Ländler (ének:.

Rádió Világhíradó - 23. sz. (1938. május 29. - viszonyul

4 июн. 2021 г. ... Pa ganini: Perpetuum mo bile. Liszt: Poionéz: Hozyeki: Mona Lisa. ... 8.011: Májusi szerelem. ... pfeifen Johanna — Ländler (ének:.

Va sata: Annabella. Sere nata. 4. Moszkovszkij: Spanischer Tanz Nr. 3. ... lemez.) Walter Buryi U ill. 1. Air (Bach), litation (MascijH . 1/cr A-dur.

faluba Andorlaky. Ilona orvosnő. Itt akad rá. Valamikor húsz év előtt hűséget fogadtak egymás nak. Hona betartotta a fo gadalmat. Áronról nem tu dott semmi.

1 мар. 2020 г. ... totta be a zenei részt Móczár Sándor. ... fajok.) Haukó Béla dr. egyetemi ta nár előadása. (Közművelődési előadás- ... schiseho Tänzo (Skal.

16 сент. 2019 г. ... irons à. Val parai sol a chanson ile la marine ... Sva re: Marsch der esi. Sokoleii. 7. Zajé: Die ... szerelem. — nyitány. 2.

Imre. Zene: Markor. Rendezi: Torján György. FŐSZEREPLŐK: Dusmenil, ... A ii goi nyel v ő h i rszolgá la t. ... Hi.nszki-Korszakov: Hindu dal. 7.

7 апр. 2020 г. ... l*i-o váz- nik: Polonóz. dúló. Suk: In-. 10.20: Pozsony—Bra- ... Aquamarin, Tango. (Hartmann). ... b) Erkel: Bánk bán — bordal (Há mory). 5.

Söröző és Étterem. U.. Margit-Korút áo. Tei. 158-106. 3uda uj látványossága Elsó* ... Bock Ferenc: Magyar jövő — induló. 2. Erkel: Hu ... -à O 9j.

zene és dalok (Ferenczy. Ilonka). Spobr: Dalok, op. 103. Laurisckkus: ... moll zongoraverseny. 3 00: Egyházi ének. Du ... «Vadázf rgy vérrel.

4 сент. 2021 г. ... a n a g y fe lta lá ló em lékén ek. ... 3 . Szabados Béla: Régi magyar tánc- ... Summer days. nite (Coatos). 8 .1 5 - 11.30: S z ó r . Z .

24 сент. 2019 г. ... lemesebb ebéd, uzsonna, va csora hely. Elsőrendű ... györgynapkor (Agyagfalvi Hegyi I. szövege). ... I. Bl ndek: Zwischen spiel Nr. 2. 2.

1 мая 2019 г. ... énbelőlem; c) Hull a szilva a fáról (Ho ... n small Hotel (Rod ... nusz,. C3EHS JL0VÂK MŰSOROK. A csehszlovák rendszeres rövidhul.

F iló tá s L ili v e ze té sé v e l e g y e le m i isk o ... dor dr. (Viaszfelvétel.) Mit üzen a rádió? Magyar Hiszekegy. A HAT 4 hívójeles aóállomáson, ...

A Színházi Élet melléklete a 12. ezámhoz □ h S A S K B U M iD S a színházi élet. Szpíker : ... Beromünsterből késő este dr. ... zatok egy TTündel-téma.

E r - zsébet-körűt 7. T-ücdőU. Császár gyógyfürdő éa gyógyszálló ... £va. Tőkés Anna. Lucifer . . , « « i i Tórss Jenő ... V á r k o n y i E n d re .

6 мар. 2021 г. ... 5.00 A legjobb jazz cs alcgjobb ... R á c s Z s ie ja iátszik. hMetropole ... Rajz- műterem, előnyorada. Kelengye- es monogramhimzés.

R o m i. Vecehi zongorázik. Ma rianna Mislap Kapper. 1(5.00: Csevegés. ... à. Sie Cécile. 5. Brahms: a) Langueur apaisés; b) Berceuse de Autre.

2 окт. 2019 г. ... a Kis Royal Étterem volt üzletvezetőié. Polgári árak. Telefon : 16-31-15. Hungária Söröző a Hungária Szálló épületében. Kitűnő Dreher-sörök.

halál — Pelhes Sándor: Költő — Timur ... Y ra llier: Ln Paloma; La. Golondrina (Emilio de. Gogorza). — Boieldieu: Die weisse Dame. ... rák áriái.

4 мар. 2019 г. ... ra. Borodin: Igor her ceg. balettzene,. 9.30: Praha. 1. BRESLAU ... rak: Capriccio. 1.30: Praha. ... 2.50: Angol lecke hala dóknak.

ma még hiányzik a mértéktartás és az egyszerűség. ... Bécsben ma két operettszerző dominál: Strauss és Lehár. Egyik ... 1.0(1: Paris P. P.. BEOGRAD.

alatt anaemia fejlő dik ki, amely az injectiók elhagyása után 2—3 hónapon át állandó marad. ... zetközi orvosi továbbképző tanfolyam a rheumatológiá-.

rendű étterem, polgári zö- rözö. Kedvezményes Jegyek ... vieille boîte à musique. (Séverac). Deux im ... 5.05: Sramli Z. 1. Sko da: Konra-Marsch. 2.

Bizonyos má- zetkilométerenként. ... egy kaptafára húzni. hapem különbséget, kell tenni a Rakovszky Tibor v ... Menetjegyiroda, és fiókjai oooooooooooo.

28 авг. 2018 г. ... Үe sa Етүгз - тинкт. Оны ки ... Bayne TOXCE, DDT o assunset. CR-101 Grane u BHDE 2 KM ... Hata sa CanHALY OG HOROROTHEA BAH ADA METHOD.

1Harsányi Zsolt Paulina Béla— Kodály Zoltán: >Háry Jánosa című operettje, Csathó Kálmán: ... figuráit, mégis — a Horváth-kert padjain meghúzódó szerelmes pá.

À vallástörténeti és liberális theo ... Fia József Beretzky ... hanyagolható nagyságot tekintik, À vég, mint valamely hatalmas hegycsúcs állt előt.

Bakó Ilona rendes tanítónő; tanította a német nyelvet a II., ... Hajas Gizella*, Hauler Berta* kimaradt, Hercz Ilona, Iby Éva*, Kappel.

v para. (33414)3 bi arrumadeira para ua do Eeiénde isa. CS-SE moça portuguesa ... cã — (. bem que se frise — na sua ... que levã uma documentação ta? i.

|">ERDÃ!U-6K a cautela de nume-. ¦*¦ ro 107.374 da Agencia Sete de ... nhar. que durma no aluguel: ã ... não cabia nes Japoneses qualquer.

Ma még olyan, mint a tövig kopott perzsaszőnyeg, barna és lila alapon fakó ... V. ö. Zügn Nándor, Soproni erdészeti régiségek. Soproni Szemle, 1938. II. 31.

rás bármelyik szakában s így a nyomozás: vagy vizs- ... csenek feljogosítva R terhelt részére védőt válasz- ... A vasutas is, a postás is, a.

gimnázium rajztermének falai ma is ékesen tanúskodnak erről. Egyik ... zium énekkara Kühn Ernő tanár vezénylésével. 8. ... Szolnok vármegye .

iskolánk helyettes tanárává; két év múlva azután a gimnázium rendes tanára lett. ... Kéler Tibor dr. kir. táblabíró, VII., Szinyei Merse-u. 7.

roly). 30. Szolgasorsra jutott szavak. (Kardos Albert) ... Hogy miképpen szorítja ki a 14. században a keresztnevet a ... Dr. Balassa József 2560.

szerepet szán a kormányzat a KTI Nonprofit Kft-nek. Témaválasztásom indíttatása tehát, hogy a közlekedéshez ezer szállal kötődő.

Horthy Miklós kormányzó megnyitja a Szent István évet. Szeptember 29. ... A londoni asztalitenisz VB-n a magyar válogatott első helyen végzett. Február 10.

завозилась туда извне, однако оба меди цинских представителя Великобритании и медицинский представитель Испании воз держались от голосования. Делегаты Вели.

Fômunka társak (1948): Genthon István, Herman Lipót, Je szenszky Sándor, ... Vir gil]: A békés csabai Lórántffy Zsu zsanna leány gimná zium tervpá-.

1. Tájékoztató helyszínrajz a m. kir. belügyminisztérium budai várbeli ... megállapítása, bogy à koraközépkorban, a tatárjárás előtt, milyen volt a.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.